Opvågningsgruppe


At følge hjertets vej kræver mod, vedholdenhed og tillid.

Det er et storslået eventyr, fuld af snoede stier. En opdagelsesrejse som fører dig til sindets kringelkroge, over bjergtoppe og gennem dybe dale.

Hvor du møder dine skygger og ser dem transformeres i lys. En rejse, hvor du oplever de mest intense møder med dig selv, og oplever dig selv som del af den større helhed.

Som et enkelt sandkorn i universet - og som universet selv.

En rejse som vil bringe fredfyldthed og mening ind i det, du er, forankret i hjertets kraft.

Hvor du genfinder dine rødder og mærker en voksende kontakt til alt omkring dig. En opvågning til den og det, du er med mulighed for, at du kan udfolde dig helt og fuldkomment. Befriet, frisat, levende!

For du er altid her. Hvilende i midten af dig selv. Hvilende i dit eget rige, hvilende i hjertet. Til tider kan det synes som om, du render efter dig selv. Altid bagud, eller foran. Jagtende fred, ro, hjem...

Når du et øjeblik stopper op, indser du, at du allerede er her. At du aldrig har været andre steder. At du i al evighed hviler i dig selv. At hjem er her og at kærlighed og fred strømmer frit i dit hjerte.

Ahh, sikke en befrielse!

Uanset hvad du laver, hvad der sker omkring dig, er du her. Og du mærker fred, glæde, kærlighed som en indre tilstand. Det er opvågning. Du er vågnet til erkendelsen af din oprindelige natur. ikke som en tillært viden, men som en helt levende, levet erfaring.

Det er dét, vi arbejder med i opvågningsgruppen. At vække det og dele det og fejre det.

Og det gør vi på mange måder: Med kroppen gennem fysisk yoga, vandring i skoven, dans... Og stille gennem meditation, bevidst åndedræt, energioverførsel og direkte, ordløs deling af bevidsthed.

Opvågningsgruppen er for dig, der ønsker dyb vejledning på din spirituelle rejse. Det er en mulighed for at få direkte individuel vejledning, samtidig med at du følges med andre med det samme ønske i hjertet.

Undervisningen varierer mellem guidede meditationer, arbejde med mantraer, chants, yoga, åndedrætopmærksomhed.

Vi vil arbejde shamanistisk med tromme, med elementerne, bevægelse i naturen, ceremonier omkring bålet.

Vi vil være i stilhed noget af tiden og der vil være direkte, ordløs deling af bevidsthed.

Du er hele tiden fulgt tæt, altid med plads til personlig vejledning og healing.

Det enkle og simple liv på retræten sammen med dybtvirkende øvelser og ceremonier får sindet til at blive stille, så du kan høre hjertet tale - og lade sjælen finde vej hele vejen igennem dig, så du står stærkt i dig selv i midten af alting. Det er på den måde også en vejledning tilbage til dig selv. En vejledning i opvågning til det, du er.

I løbet af dagene vil vi veksle mellem at lave yogaøvelser, meditationer, forskelligt energiarbejde i yogasalen og i naturen. Vi vil mødes omkring bålet til sang, tromme, historiefortælling, spørgsmål.

Der vil være stilletid - tid til blot at være. Det, at være stille sammen, åbner for et umiddelbart og intenst nærvær, både til dig selv og det, der omgiver dig. Den ydre stilhed peger meget direkte ind i den indre stilhed.

En dag kan f. eks. se sådan ud;

kl. 9 - 11.30

yoga, åndedrætsøvelser, meditation

kl. 11.30 - 13

frokost og tid for dig selv

kl. 13 - 18

eftermiddagen kan bruges til mange ting, f. eks. snak om forskellige emner, meditation i naturen, vandretur i skoven, healende og transformerende energiarbejde.

kl. 18 - 20

aftensmad og tid for dig selv

kl. 20 - 21.30

f. eks. chant, aftenmeditation, meditativ dans, samling ved bålet, spørgsmål og deling af erfaringer.

Vejledningen og formidlingen her ligger i direkte forlængelse af undervisningen hos Johnny Tempeldal, som jeg har en dyb sjælelig forbindelse med.

Rent praktisk består opvågningsgruppen af 6 retræter der ligger fra torsdag kl. 17 - lørdag kl. 11 hver anden måned.

Der er løbende optag i gruppen. Det betyder, at du kan starte når de passer dig, og fortsætte så længe du ønsker det.

Du er velkommen til at overnatte her på stedet.

Prisen for forløbet er 18.750 kr.

Efter de 6 gange kan du fortsætte i gruppen til 750 kr pr gang (2020 pris), så længe du ønsker det.

Forløbet kan også åbne for muligheden for senere hen at blive studerende her, og på sigt gå i mesterlære, hvis du fortsat ønsker spirituel vejledning her, og det føles rigtigt for os begge. Det vil være en kraftig uddybning af den indre kontakt. Der vil som mesterlærestuderende blive mulighed for jævnligt at deltage i gratis møder.

Retræter i 2020: 20. - 22. februar, 23. - 25. april, 18. - 20. juni, 13. - 15. august, 22. - 24. oktober, 10. - 12. december. Studerendegruppe 24-25 oktober.

Retræter i 2021: 25.-27. februar, 15. - 17. april, 10. - 12. juni, datoer for efterår følger

Studerende gruppe 2021: 27. - 28. februar, 12. - 13. juni, datoer for efterår følger.

Ring meget gerne til mig for at høre mere!

Følg Sita Yoga Tempeldal

  • Facebook - White Circle

​© 2016 by Sita Yoga  Tempeldal. Proudly created with Wix.com