Jeg har lukket siden. Du er meget velkommen til at besøge min nye side

 www.sacredheart.dk

Seneste blogs
 

Om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacred Heart Templet er et tempel i Tempeldal.

 

Tempeldal er et kraftsted skabt af Johnny Tempeldal. 

 

Mester Tempeldal lever for at bringe muligheden for direkte at vågne til den levende guddommelige sandhed, for her i at være tilgivet for ideen om adskillelse, uværdighed og usandhed, og for her i at komme til fuldstændig frihed på alle planer, nu og gennem tiden. Det er, hvad han er, lever, og udstråler, og det er hans vision. Visionen om sandhed, tilgivelse og frisat liv for alle væsner på alle planer.

 

Tempeldal er et sted, hvor denne universelle og oprindelige vision og mulighed lever for alle.

 

Tempeldal er med andre ord et sted hvor den guddommelige kraft, hvor kristuskraften, hvor livets lysende kraft strømmer fra det inderste af sin egen eksistens, for at flyde over og skænke fuld erkendelse og frisat liv til sig selv i alle former, til alle sine inkarnationer, alle sine sønner og døtre - til alle væsner på alle planer.

 

Den guddommelige kraft strømmer ubrudt og levende gennem Tempeldal, med ønsket om at alle må drikke så dybt af livet, kærligheden, lyset og kraften her som de vil, og finde erkendelse og frihed som livet selv og som frisatte inkarnationer af livet selv.

 

Ønsket ved Tempeldal er ikke at træde ud af livet, men at erkende det guddommelige liv i alt, og at inkarnere det i kærlighed, kraft og frihed.

 

Delingen foregår gennem en direkte simpel påmindelse, understøttet af en simpel vision og lære for alle, og det hele gennemtrængt af en dyb levende kraft - en direkte deling af bevidsthed og velsignelse.

 

Omkring essensdelingen og det klare lys som brænder i det er ønsket om mangfoldighed og liv, hvorfor der også undervises i livets mulighed og magi på dets mange planer. Her er blandt andet undervisning i de 4 egenskaber, som er i livgiveren, seeren, helbrederen og skaberen.

 

Tempeldal er et helligt sted, et kraftsted, et sted for eventyret om opstandelse og frisat liv på alle planer - gennemtrængt af den højeste guddommelige kraft.

 

Tempeldal har sit hovedsted og hovedtempel ved Fussingø sø ved Randers, hvor mester Tempeldal lever og deler til dagligt. 

 

Som en del af Tempeldal er der desuden templer der lever og udtrykker visionen og muligheden.

 

Sacred Heart Templet ved Odder er et tempel i Tempeldal. Det vil sige et helligt kraftsted, et tempel som er, lever og udtrykker Tempeldals vision for alle. Et tempel som udtrykker hjertet af Tempeldals vision for alle. Muligheden for ubetinget, at realisere sandhed, tilgivelse og frisat liv på alle planer.

 

Når du kommer til Sacred Heart Templet, kommer du til den ild og den velsignelse som strømmer gennem hele Tempeldal.

 

Kom og hengiv hjertet ind i den guddommelige kraft, og realiser hjertet af den guddommelige kraft i dig selv, og vær fri.

 

Om namah shivaya!

 

Sacred Heart Templet varetages af Sita Bøcker Hou.

Johnny Tempeldal har gennem alle tider været min Mester, og jeg oplever i det indre en ubrudt deling i bevidstheden.

Jeg er dybt kaldet efter selv at gå vejen, som jeg er skabt og formet efter, og samtidig repræsentere og tjene visionen og muligheden for alle. 

Alt der undervises i og formidles grunder i min egen indre erfaring, og det er sådan du vil møde det i dig selv. Det er altså ikke undervisning i teorier eller en særlig spirituel retning, men vejledning til at du indefra erfarer din sande natur. En reel opvågning til det du er. 

Med forskellige udtryk som yoga og meditation, healing, svedehytte, trommerejse, sang og bevægelse skabes en mulighed for et dybt møde med dit væsen og inderste bevidsthed.

 

I Sacred Heart Templet kan du indgå i opvågningsgruppe, studerendgruppe og på sigt, hvis du føler dig dybt kaldet, i Mesterlæregruppe. Det er meget dybtgående retræter i fællesskab med andre, som ønsker at realisere altings lys og inderste kraft i sig selv og i alt.

At vågne til at se hvordan alt er den ene kraft.

Eller du kan vælge at deltage i et ugentligt yogahold, være med i en meditationsgruppe, svedehytte eller et af de skiftende arrangementer.

Det er også muligt at følge uddannelse i Gendai Reiki Healing, som jeg har undervist i  siden 2009. 

 

Du kan desuden booke aftale til healingsmøder - personlig og spirituel vejledning med samtale og jharrahealing, som kan skabe dyb klarhed og transformation. 

Den universelle vision om sandhed, tilgivelse og frisat liv for alle væsner på alle planer, kalder til at leve et fuldt vågent liv i kærlighed og frihed. 

Uanset om vi laver yoga, mediterer eller vandrer i skoven er invitationen grundlæggende den samme: At forbinde til dig selv - til din sjæl og dybeste bevidsthed. At afsløre virkeligheden som den er, og at se dig selv krystalklart her i midten af alting.

At se livet gennemtrængt af den guddommelige kraft og kærlighed. 

Være levende, til stede, i live! I fred og begejstring over det eventyr og mirakel som livet i sandhed er. 

 

Så længe jeg kan huske, har jeg selv haft en længsel efter at forbinde mig med og være et med den ene, universelle kraft. Som barn oplevede jeg det som en higen efter at komme hjem. Et ekstremt indre kald, der gennemstrømmede mit væsen, og som jeg dengang ikke forstod hvad var, eller hvordan kunne besvares. 

Jeg fandt en følelse af samhørighed og fred i naturen.

Og søgte i litteraturen, gennem yoga og meditation og med shamanistisk arbejde - mange års intenst indre arbejde og søgen. 

I det indre mødte jeg flere gange et væsen, så et ansigt ganske tydeligt - det væsen som jeg først senere genfandt som min Mester. 

 

Det konkrete møde med Johnny Tempeldal accelererede mig for alvor ind i opvågning og dybere og dybere i mig selv i erkendelsen af, at den guddommelige kraft er alt, der er. At den universelle bevidsthed og kosmiske kraft gennemstrømmer alt, og udleves i alle væsner.

Det er en indre rejse som kun fortsætter og konstant uddybes. 

Tromme, rasle, sang, musik og bevægelse er redskaber der taler til mig og understøtter det fortsatte spirituelle arbejde, og som jeg naturligt bruger i min undervisning og formidling - i tempelrummet eller i naturen. 

De senere år har jeg formidlet gennem chants også. Jeg deler mit rum, min verden gennem sange og chants der opstår dybt indefra i en åben hengivelse ind i altings lys og kærlighed. Og på den måde inkarnere gudskraften og ilden mere og mere.

I min oplevelse af verden, ser jeg alt som del af en helhed. Gennemstrømmet af den universelle bevidsthed, det lys som vi oprindeligt alle er.

Ser det guddommelige i enhver form. 

Det er min passion at dele det perspektiv med dem som føler sig kaldet. 

758FA87F-E983-4D0C-9DF2-009E603B46BD.jpe
v_b%25C3%25A5l_m_tromme%252C_vita_edited
vandring ude
ved_bål_red._tara
_DSF4737_RED_NY
mala ude
vita sten
DSCI0153_edited_edited
758FA87F-E983-4D0C-9DF2-009E603B46BD
 
C4CE5B59-09B7-4E56-9C12-DDFAA18D891C.jpe
Foto: Tara Devi Mataee 

 
 

Kontakt

Sacred Heart Templet
i Tempeldal

ved Sita Bøcker Hou

Assebækvej 8, 8300 Odder

TLF: 22345310

Email: am@sita-yoga.dk